Vuosikokous pidettiin Iitin Radansuussa Radalla Resortin Klubilla 21.3.2023. Iittiläinen yrittäjä Markku Yli-Kaitala johti kokousta tottuneesti ja vuoden 2022 asiat käytiin läpi. Kokous valitsi uuden hallituksen ja Yhdistykselle uuden puheenjohtajan Jouni Hätisen jäädessä pois tehtävästä. Yhdistys kiittää Jounin panoksesta toiminnan käyntiin saattamisesta ja kehittämisestä. Uutena puheenjohtajana aloitti Jarkko Niemelä. Jarkko on toiminut yhdistyksen rahastonhoitajana kaksi kautta ja ottaa haasteen vastaan toiminnan eteenpäin kehittämisestä, niin tapahtumien järjestämisen, kuin toiminnan näkyvyyden sekä monen muun asian suhteen.

22.3.2023